Latyshenkov A. M. Derevyannye ryazhevye plotiny srednih i vysokih naporov. Materialy dlya proektirovaniya. In Russian/ Latyshenkov A. M. Wooden ryazhevye dam secondary and high naporov. Materials for design. In Russian, Moscow - landofmagazines.com

TransliterationLatyshenkov A. M. Derevyannye ryazhevye plotiny srednih i vysokih naporov. Materialy dlya proektirovaniya. In Russian

In EnglishLatyshenkov A. M. Wooden ryazhevye dam secondary and high naporov. Materials for design. In Russian, Moscow

FREE SHIPPING WORLDWIDE
for fee-free US payments
Progressive discounts
for orders of multiple items

US$199