Library for reading. Biweekly journal. Vol. 1, 4, February, book two. In Russian (ask us if in doubt)/Biblioteka dlya chteniya. Dvukhnedel'nyy zhurnal. T. 1 1865 g. 4, fevral', knizhka vtoraya. - landofmagazines.com

TransliterationLibrary for reading. Biweekly journal. Vol. 1, 4, February, book two. In Russian (ask us if in doubt)

In EnglishBiblioteka dlya chteniya. Dvukhnedel'nyy zhurnal. T. 1 1865 g. 4, fevral', knizhka vtoraya.

$399