Mayakovskiy V.V.Dlya golosa. El Lissitzkiy. Berlin. / Mayakovsky V.V. For the voice. Book designer El Lissitzky. Berlin: State Publishing House. - landofmagazines.com

TransliterationMayakovskiy V.V.Dlya golosa. El Lissitzkiy. Berlin.

In EnglishMayakovsky V.V. For the voice. Book designer El Lissitzky. Berlin: State Publishing House.

$12000