Krylov I.A. Basni I.A. Krylova. S risunkami A.K. Zhaba. St. Peterburg./Krylov I.A. The Fables by I.A. Krylov. With drawings by A.K. Zhaba. St. Petersburg. - landofmagazines.com

TransliterationKrylov I.A. Basni I.A. Krylova. S risunkami A.K. Zhaba. St. Peterburg.

In EnglishKrylov I.A. The Fables by I.A. Krylov. With drawings by A.K. Zhaba. St. Petersburg.

$2000